Pravidla

Připojením na server SkyMine SMP, patřící pod sítě projektu HexPlay.net, souhlasíte s pravidly a zpracování osobních údajů.

Obecná pravidla

1. Řídíme se ústavou a zákony České republiky, případně nařízeními Evropské unie a Listinou lidských práv a svobod.
2. Na serveru SkyMine SMP platí pravidla projektu HexPlay.net, která jsou obohocena pravidly, které jsou vypsané na této stránce.
3. Specifické situace mohou být řešeny přidáním nových pravidel z nichž plyne povinnost se jim přizpůsobit. Admin team si vyhrazuje právo na jakoukoli změnu či úpravu pravidel.
4. Neznalost pravidel Vás v žádném případě neomlouvá.
5. Členové vedení projektu mohou kdykoliv bez ohlášení změnit pravidla.
6. Admin team si vyhrazuje právo odebrat z whitelistu, či jiným způsobem potrestat kohokoliv bez udání důvodu.
7. U všech pravidel je důležitá jejich myšlenka, se kterou byla vytvořena, takže slovíčkaření vám nepomůže k obcházení.

Questy

1. Plňte Questy tak, jak jsou zadané a nesnažte se je obcházet. Obcházení questů se přísně trestá, protože narušuje herní mechaniky a snižuje zábavu pro všechny hráče.
2. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem mít více než 2 Questy zároveň.
3. Na zhodnocení území získaného z Questů si A-Team nárokuje týden a po nahlášení i delší lhůtu. Otázky typu: "A kdy už budu mít to území" jsou absolutně zcestné, protože o rozšíření území státu bude AT informovat.

Podvody

1. Je zakázano používat podpůrné programy, modifikované klienty nebo resourcepacky, které dávají hráči výhody nad ostatními (Xray, FreeCam, Hack Klienty, apod.).
2. Nezneužívejte chyb hry - duplikování, různé bugy (výjimku tvoří prokopávání bedrocku) či glitche. V konkrétních případech se zeptejte adminů.
3. Zakazuje se stavět obvody či stavby které úmyslně lagují server. Mezi ně patří i redstone třídičky.
4. Je přísný zákaz stavění jakýchkoliv redstone obchodů či jiných "přístrojů", které mají za úkol duplikovat itemy. Na serveru fungují obchody a zneužívání bugů hry by mohlo narušit a destabilizovat ekonomiku a cenu všech itemů (A tím zkazit zážitek ze hry).

Komunikace

1. Zákaz spamu, reklamy, otravného, toxického nebo jinak nevhodného chování, nadávek nebo úmyslného vytváření konfliktů.
2. Admin Team nemá povinnost reagovat na zprávy typu "Johny?", "Jirko???", "Můžu se zeptat???", "Můžu otázku???" apod. Pokud máte problém, zeptejte se celou zprávou.
3. Zákaz ústavičného prodeje a nabízení věcí v chatu. Od toho jsou zde shopy, které vám admin team rád vyhradí. Toto pravidlo se nevztahuje například na oznámení o aktualizaci nabídky ve vašem shopu.
4. Na Discord serveru využívejte textové, ale i hlasové místnosti k tomu, k čemu jsou uzpůsobené.

Griefing

1. Bezdůvodné ničení čehokoliv je zakázáno.
2. Krádeže z cizích truhel či jakýchkoliv jiných úložišť je taktéž zakázáno, výjimkou jsou komunitní truhly (obvykle bývají u spawnu a jsou popsány cedulkou).
3. Během války mezi dvěma státy lze provádět lehčí formy griefingu, které jdou jednoduše zahladit a opravit, vždy se ale na těchto formách musí obě strany války domluvit.
4. Prankování je povoleno, avšak s jeho podmínkami musí souhlasit obě strany. Pokud při pranku dojde ke ztrátě, tak je hráč povinen ji vynahradit.
5. Je zakázáno interagovat s prostředím (pokládat, ničit bloky apod.) v jiném státě než ve svém státě (tzn. i v Tamlandu). V Divočině je možné pokládat a ničit bloky v menším množství, kdy příroda neutrpí ohyzdný zásah. Ale je zde přísně zakázáno stavět svojí base a více těžit v Divočině. Jakékoliv velké zásahy do přírody budou roll-backnuty a majitelé struktur potrestáni.

Prevence

1. Admin Team vás za běžných okolností nebude nikam teleportovat, ani vám měnit počasí, ani givovat věci.
2. V případě dlouhodobé neaktivity bez udání důvodu má Admin Team právo předpokládat, že se již nevrátíte a váš stát/vaše sídlo svěřit do správy někomu jinému.
3. Co není zakázáno, nemusí být nutně povoleno. Pokud si nebudete jisti, ptejte se Admin Teamu.
4. A-Team si vyhrazuje právo kdykoliv utnout konverzaci z jakéhokoliv důvodu. Při neuposlechnutí daného Admina může dojít k trestu.
5. Opuštění discord serveru je pro nás náznak vašeho odchodu ze serveru SkyMine. Proto pro Vás může znamenat permanentní vyloučení z mc serveru, popř. neschválení nové přihlášky.

Příroda

1. Neničte přírodu, nekácejte bezúčelně lesy a neničte bezúčelně porost.
2. Pokud možno obnovujte zdroje novým vysazením, jako např. stromy, sugar cane, bambus apod.
3. Když už kácíte stromy, kácejte je celé.
4. Krajinu, pokud možno zarovnávejte tak, aby vypadala přírodně, jako z world generátoru. (Admin team si vyhrazuje právo nevzhledné placky regenerovat bez náhrady na vrácení itemů).
5. Písek, terracottu, clay a další věci, jejichž absence by nevypadala dobře v přírodě, těžte pouze v těžícím světě. Portál do něj lze najít v kanálech pod hradem.

Státy

1. Pro vytvoření státu potřebuje mít hráč odehráno na serveru minimálně 12h 6h reálného času. Během této doby se může připojit buď k stávajícímu státu, nebo si poklidně žít v přírodní rezervaci Outland.
2. Outland NENÍ stát, nýbrž přírodní rezervace, která spadá pod hlavní stát Tamland. Tudíž tu není žádný státní útvar a funguje to tu jako na normálním Vanilla SMP. (Žádná hlava státu, žádné zapojování do serverových projektů apod.)
3. Po založení státu musí být určena hlava státu, státní barva z dostupného výběru, uskupení (stát, monarchie, carství, aj.) a samozřejmě název státu. Jako další krok je povinnost státu mít nějakou hlavní centrální budovu, kde se budou řešit mezinárodní věci, Questy, apod.
4. Dění ve státu, příběh, a tedy i jeho uskupení je naprosto svobodná věc, kterou si každý stát určí sám podle své vůle, avšak musí být omezen pravidly serveru, ústavou a zákony ČR, případně nařízeními Evropské unie a Listinou lidských práv a svobod.

Stavby

1. Stavte vkusně, vyvarujte se stavbám typu jednotvárná krychle.
2. Admin Team si vyhrazuje možnost mazat ohavné stavby z důvodu dlouhodobé udržitelnosti mapy a farmy, které nesplňují pravidla uvedená na této stránce.
3. Automatické farmy velkých rozměrů se musejí důvtipně skrýt, aby nehyzdily krajinu.
4. Veškeré farmy, které se dají dát pod zem dávejte pod zem. Od 1.18 máte pod zemí 64 nových bloků k využití.
5. AFKování u farem je povolené pouze mimo čas, kdy na serveru hraje nejvíce hráčů. Ideálně tedy afkujte přes noc.
6. Je zakázána stavba ledových drah. Mohou být akceptovány pouze jako dočasná náhrada pro místa, která prozatím nejsou napojena na železniční síť.
7. Raději se dvakrát zamyslete, jestli je místo, kde chcete stavět velikou stavbu, vůbec vhodné.
8. Je zakázáno vlastnit nesmyslně velký počet bezúčelných villagerů, například ve formě villager množičky. Villageři bez pracovní stanice lagují nejvíc a na případné namnožení účelných villagerů bohatě stačí jeden pár v záloze.
9. Na Křišťalovém náměstí je povoleno stavět pouze obchody v medieval stylu. Po nedodržení těchto náležitostí, může být budova rollbacknuta.
10. Do královské pokladnice má vstup povolen pouze král a Admin-Team.
11. Než budete moct postavit obchod na Křišťálovém náměstí, tak si musíte zažádat o povolení k výstavbě na Úřadu staveb a komunikací.
12. Po udělení povolení k výstavbě na Křišťálovém náměstí je platnost tohoto povolení 3 týdny. Pokud obchod do této lhůty nebude alespoň částečně operační, tak následuje upozornění a individuální řešení dostavby nebo demolice.

Roleplay

1. Když už provozujeme roleplay, je zakázáno využívat informací, které naše postava nemohla zjistit sama. Výjimku tvoří roleplay kanály na discordu jako npř. zpravodajství.
2. SkyMine je pouze semi-roleplay server, roleplay není podmínka ke hraní. Nelze tedy RP očekávat od kohokoliv.
3. U vyhrocenějších roleplayů nezapomeňte jasně odlišit realitu od hry, abychom zamezili reálným konfliktům mezi hráči. Stále jsme jedna komunita.

Obchody

1. Je zakázáno krást v obchodech. (Výmluvy typu - „Já jsem to tam pak chtěl vrátit/dát“ neomlouvají).
2. Je zakázáno používat Zásoby jako druhou Enderchestku nebo skladiště.

Speciální itemy

Speciální itemy jsou předměty, které mají být početně limitované, nebo úplně jedinečné.

1. Je zakázáno tyto itemy duplikovat, pokud to Minecraft mechaniky umožňují. (např. klonování originálních obrazů).
2. Je možné zažádat o duplikát originálního obrazu admin tým, který tento duplikát jasně označí v lore itemu. Ten pak lze duplikovat dále pro prodej nebo pro roleplay účely.
3. Padělání či úprava serverové měny je přísně zakázána.

Vězení

Rozlišujeme dva druhy vězení. Jeden je roleplayový, hráč se tam dostane po nějaké RP události na určitou dobu, přičemž je v tomto druhu vězení stále hraní zábava. Druhý typ vězení je non-RP pro hříšníky, kteří například hackují nebo jinak porušují pravidla, jedná se o celu, která je zabezpečena pluginem, který zakazuje opustit celu jakýmkoliv způsobem

1. Non-RP vězení není určeno pro roleplay a zábavu. Není možné z něj nikoho osvobodit, není možné utéct. Pokud se to přece jenom někomu podaří, bude zabanován, což platí i pro případné vnější pomocníky.