Pravidla

Připojením na server SkyMine World, patřící pod sítě projektu HexPlay.net, souhlasíte s pravidly a zpracování osobních údajů.

Obecná pravidla

1. Řídíme se ústavou a zákony České republiky, případně nařízeními Evropské unie a Listinou lidských práv a svobod.
2. Na serveru SkyMine World platí pravidla projektu HexPlay.net, která jsou obohocena pravidly, které jsou vypsané na této stránce.
3. Specifické situace mohou být řešeny přidáním nových pravidel z nichž plyne povinnost se jim přizpůsobit. Admin Tým si vyhrazuje právo na jakoukoli změnu či úpravu pravidel.
4. Neznalost pravidel Vás v žádném případě neomlouvá.
5. Členové vedení projektu mohou kdykoliv bez ohlášení změnit pravidla.
6. Admin Tým si vyhrazuje právo odebrat z whitelistu, či jiným způsobem potrestat kohokoliv bez udání důvodu.
7. U všech pravidel je důležitá jejich myšlenka, se kterou byla vytvořena, takže slovíčkaření vám nepomůže k obcházení.

Questy

1. Plňte Questy tak, jak jsou zadané a nesnažte se je obcházet. Obcházení Questů se přísně trestá, jelikož to narušuje herní mechaniky a snižuje zábavu pro všechny hráče.
2. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem mít více než 2 Questy zároveň.
3. Na zhodnocení území získaného z Questů si Admin Tým nárokuje týden a po nahlášení i delší lhůtu. Otázky typu: "A kdy už budu mít to území" jsou absolutně zcestné, protože o rozšíření území státu bude AT informovat.

Podvody

1. Je zakázano používat podpůrné programy, modifikované klienty nebo resourcepacky, které dávají hráči výhody nad ostatními (Xray, FreeCam, Hack Klienty, apod.).
2. Nezneužívejte chyb hry - duplikování, různé bugy (výjimku tvoří prokopávání bedrocku) či glitche. V konkrétních případech se zeptejte adminů.
3. Zakazuje se stavět obvody či stavby, které úmyslně lagují server. Mezi ně patří například i některé redstone třídičky.
4. Je přísný zákaz stavění jakýchkoliv redstone obvodů či jiných "přístrojů", které mají za úkol duplikovat itemy. Na serveru fungují obchody a zneužívání bugů hry by mohlo narušit a destabilizovat ekonomiku a cenu všech itemů (A tím zkazit zážitek ze hry).

Komunikace

1. Zákaz spamu, reklamy, otravného, toxického nebo jinak nevhodného chování, nadávek nebo úmyslného vytváření konfliktů.
2. Zákaz ústavičného prodeje a nabízení věcí v chatu - od toho jsou zde shopy. Toto pravidlo se nevztahuje například na oznámení o aktualizaci nabídky ve vašem shopu.
3. Na Discord serveru využívejte textové, ale i hlasové místnosti k tomu, k čemu jsou uzpůsobené.

Griefing

1. Bezdůvodné ničení čehokoliv je zakázáno.
2. Krádeže z cizích truhel či jakýchkoliv jiných úložišť je taktéž zakázáno, výjimkou jsou komunitní truhly (obvykle bývají u spawnu a jsou popsány cedulkou).
3. Během války mezi dvěma státy lze provádět lehčí formy griefingu, které jdou jednoduše zahladit a opravit, vždy se ale na těchto formách musí obě strany války domluvit.
4. Prankování je povoleno, avšak s jeho podmínkami musí souhlasit obě strany. Pokud při pranku dojde ke ztrátě, tak je hráč povinen ji vynahradit.
5. Je zakázáno interagovat s prostředím (pokládat, ničit bloky apod.) v jiném státě než ve svém státě (tzn. i v Tamlandu). V Divočině je možné pokládat a ničit bloky v menším množství, kdy porost neutrpí ohyzdný zásah. Ale je zde přísně zakázáno stavět svojí base a více těžit v Divočině. Jakékoliv velké zásahy do přírody budou roll-backnuty a majitelé struktur potrestáni.
6. Je zakázáno krást v obchodech. (Výmluvy typu - „Já jsem to tam pak chtěl vrátit/dát“ neomlouvají).

Prevence

1. Admin Tým vás za běžných okolností nebude nikam teleportovat, ani vám měnit počasí, ani givovat věci.
2. V případě dlouhodobé neaktivity bez udání důvodu má Admin Tým právo předpokládat, že se již nevrátíte a váš stát/vaše sídlo svěřit do správy někomu jinému.
3. Co není zakázáno, nemusí být nutně povoleno. Pokud si nebudete jisti, ptejte se Admin Týmu.
4. Admin Tým si vyhrazuje právo kdykoliv utnout konverzaci z jakéhokoliv důvodu. Při neuposlechnutí daného Admina může dojít k trestu.
5. Opuštění discord serveru je pro nás náznak vašeho odchodu ze serveru SkyMine. To pro Vás může znamenat permanentní vyloučení z mc serveru, popř. neschválení nové přihlášky.

Příroda

1. Neničte přírodu, nekácejte bezúčelně lesy a neničte bezúčelně porost.
2. Pokud možno obnovujte zdroje novým vysazením, jako např. stromy, sugar cane, bambus apod.
3. Když už kácíte stromy, kácejte je celé.
4. Krajinu pokud možno zarovnávejte tak, aby vypadala přírodně, jako z world generátoru. (Admin Tým si vyhrazuje právo nevzhledné placky regenerovat bez náhrady itemů).
5. Písek, terracottu, clay a další věci, jejichž absence by nevypadala dobře v přírodě, těžte pouze v těžícím světě. Portál do něj lze najít v kanálech pod hradem.

Státy

1. Pro vytvoření státu potřebuje mít hráč odehráno na serveru minimálně 12h reálného času. Během této doby se může připojit buď k stávajícímu státu, nebo si poklidně žít ve vanilla oblasti Outland.
2. Outland NENÍ stát, nýbrž vanilla oblast Outland, která spadá pod hlavní stát Tamland. Tudíž tu není žádný státní útvar a funguje to tu jako na normálním Vanilla SMP. (Žádná hlava státu, žádné zapojování do serverových projektů apod.)
3. Po založení státu musí být určena hlava státu, státní barva z dostupného výběru, uskupení (stát, monarchie, carství, aj.) a samozřejmě název státu. Jako další krok je povinnost státu mít nějakou hlavní centrální budovu, kde se budou řešit mezinárodní věci, Questy, apod.
4. Dění ve státu, příběh, a tedy i jeho uskupení je naprosto svobodná věc, kterou si každý stát určí sám podle své vůle, avšak musí být omezen pravidly serveru, ústavou a zákony ČR, případně nařízeními Evropské unie a Listinou lidských práv a svobod.

Stavby

1. Stavte vkusně, vyvarujte se stavbám typu jednotvárná krychle.
2. Admin Tým si vyhrazuje možnost mazat ohavné stavby a farmy, které nesplňují pravidla uvedená na této stránce. Také se snažíme o dlouhodobou udržitelnost mapy.
3. Automatické farmy velkých rozměrů se musejí důvtipně skrýt, aby nehyzdily krajinu.
4. AFKování u farem je povolené pouze mimo čas, kdy na serveru hraje nejvíce hráčů. Ideálně tedy afkujte přes noc.
5. Je zakázána stavba ledových drah. Mohou být akceptovány pouze jako dočasná náhrada pro místa, která prozatím nejsou napojena na železniční síť.
6. Je zakázáno vlastnit nesmyslně velký počet bezúčelných villagerů, například ve formě villager množičky. Villageři bez pracovní stanice lagují nejvíc a na případné namnožení účelných villagerů bohatě stačí jeden pár v záloze.
7. Do královské pokladnice má vstup povolen pouze král a Admin Tým.
8. Na Křišťalovém náměstí nesmí stát jiné budovy než obchody. Zároveň je zakázáno stavět obchody, které by neseděly do okolního prostředí. Po nedodržení těchto náležitostí může být budova rollbacknuta.
9. Postavit obchod můžete na kterémkoliv pozemku, který je volný. Ale budete potřebovat získat povolení k prodeji, který vám udělí člen Admin Týmu. Povolení dostanete, pokud splníte všechny výše uvedené podmínky pro výstavbu obchodu na Křišťálovém náměstí.
10. Pokud obchod bude bez povolení k prodeji nedostavěný po delší dobu než 4 týdny, tak následuje upozornění a individuální řešení dostavby nebo demolice.

Roleplay

1. SkyMine je pouze semi-roleplay server, roleplay není podmínka ke hraní. Nelze tedy RP očekávat od kohokoliv.
2. U vyhrocenějších roleplayů nezapomeňte jasně odlišit realitu od hry, abychom zamezili reálným konfliktům mezi hráči. Stále jsme jedna komunita.

Speciální itemy

Speciální itemy jsou předměty, které mají být početně limitované, nebo úplně jedinečné.

1. Je zakázáno tyto itemy duplikovat, pokud to Minecraft mechaniky umožňují. (např. klonování originálních obrazů).
2. Je možné zažádat o duplikát originálního obrazu Admin Tým, který tento duplikát jasně označí v lore itemu. Ten pak lze duplikovat dále pro prodej nebo pro roleplay účely.
3. Padělání či úprava serverové měny je přísně zakázána.