SkyMine

Aktuálně je na serveru 2 online hráčů.

Připojte se na server pomocí play.skymine.cz

Pravidla

Pravidla
I. Všeobecné ustanovení

§1 Hráč registrovaný na serveru Skymine souhlasí s níže uvedenými pravidly.

§2 Je zakázáno hledat “chyby” v pravidlech a poté je obcházet, zneužívat. Hráč je povinen tyto nedostatky oznámit vedení serveru SkyMine.

§3 Je zakázána reklama na ostatní projekty a služby,

§4 Vedení serveru má právo vám udělit ban bez udání důvodu.

§5 Hráč je povinen respektovat vedení serveru SkyMine a A-Teamu

§6 Neznalost pravidel se neomlouvá.

§7 Je přísně zakázáno používat herní nick podobný, jako mají členové Admin Teamu, Youtubeři či jakékoliv známé osobnosti. Nick také nesmí obsahovat jakékoliv sprosté a urážlivé slovo.

§8 Není tolerován rasismus, urážky, pomluvy, nacismus a jiná hnutí. Platí i pro herní jméno a vzhled skinu.

§9 Hráč je povinen nahlásit konání jiného hráče, pokud je v rozporu se zde uvedenými pravidly a je zakázáno navádět hráče k porušování těchto pravidel. Hráč je vždy povinen předložit důkaz, kde je jasné, že se hráč dopustil porušení pravidel. Důkaz je specifikován níže.

§10 Jako důkaz se používají snímky obrazovky nebo videa. Svědka nejde brát jako důkazní materiál.

§11 Jakýkoliv důkaz je brán jako platný pouze pokud není starší víc než 14 dní.

§12 O typu a délce trestů rozhoduje Admin Team.

§13 Hráč je povinen uposlechnout výzvu člena A-Teamu.

§14 Je povoleno psát pouze těmito jazyky: čeština, slovenština, angličtina.

§15 Hráč by měl používat dostatečně silné heslo.

§16 Pokud si hráč nepřeje, aby byly zveřejněny jeho osobní údaje, telefonní čísla, apod., ostatní hráči to musí respektovat a nezneužívat.

§17 Je zakázáno lhát členům Admin týmu. Za lhaní se bere šíření nepravdivých informací.

§18 Je přísně zakázáno využívat jakýchkoliv bugů na serveru. Pokud se vyskytne jakýkoliv bug, hráči jsou povinni okamžitě nahlásit chybu. V případě, že i nadále bude hráč tohoto bugu zneužívat, bude neprodleně zabanován.

§19 Je přísně zakázáno se vydávat za člena A-Teamu nebo hl. vedení serveru.

§20 Hráč nesmí po členech admin týmu požadovat levely, itemy, peníze apod.

§21 Je přísně zakázáno nadávat, urážet či provokovat ostatní a spamovat.

§22 Platí přísný zákaz připojování se za jiný účet, máte-li aktivní ban.

§23 V případě prokázání Multi-Account bude hráči udělen IP ban. Za multi-učet je bráno hraní na dvou postavách. Za multi-učet není bráno dočasné připojení osoby v rámci výměny itemů/peněz na jinou postavu.

§24 Je zakázáno vést různé DDoS/DoS/bot útoky proti serveru.

§25 Módy, cheaty, klienty a všechny modifikace Minecraftu, které zvýhodňují hráče proti ostatním jsou zakázané. Zakázaný je také X-Ray resource pack.

§26 Je zakázáno, jakkoliv trollovat/otravovat záměrně ostatní hráče.

§27 Cílené obcházení a zneužívání AFK k získávání výhod se trestá.

II. Herní účty/účet

§1 Obchodování s Minecraft/Discord/TeamSpeak účtem na SkyMine je přísně zakázáno. V případě zjištění, může být daný účet smazán ze serveru.

§2 Nelze měnit stav účtu, v případě že je na něm aktivní ban. Tzn. nelze si požádat o manuální převod VIP, peněz atd.

§3 Obchodování nebo-li prodej (i nákup) jakýchkoliv účtů na serveru, výhod, her a jiných předmětů za reálné peníze je přísně zakázáno. V případě zjištění je prodejci udělen ban a jeho účet může být smazán.

§4 V případě neaktivity hráče se VIP neprodlužuje. K prodloužení může dojít pouze v případě technických problémů serveru, které trvají déle než 12 hodin.

§5 Hráč o VIP přichází bez nároku náhrady v případě vypršení doby jeho trvání, porušení pravidla či zániku serveru.

§6 Pokud se vyskytne problém s placenou službou, hráč je povinen tuto náležitost nahlásit prostřednictvím e-mailu [email protected]

III. Stavby

§1 Je zakázáno jakýmkoliv způsobem, griefovat stavby serveru a stavby ostatních hráčů.

§2 Je přísně zakázáno stavět stavby, obvody či jiné věci, které budou lagovat server.

§3 Je přísně zakázáno zneužívání bugů pomocí pistonů.

§4 AFK Fish farmy a farmy zatěžující server jsou zakázané. Stavba vám bude smazána a účet může být neprodleně zabanován. Věci získané z této farmy Vám budou odstraněny.

§5 Je přísně zakázáno griefovat okolí spawnu.

§6 V případě, že hráč staví sprosté stavby kdekoliv na serveru (zahrnuje i minihry), bude neprodleně zabanován.

§7 Griefování je bráno i jako krádeže v truhlách, bednách, shulker boxech, barelech.

IV. VIP

§1 Pokud si hráč zakoupí nebo začne využívat prémiovou hodnost, automaticky tím schvaluje porušování Mojang zásad – tzv. EULY.

§2 Platba za prémiovou hodnost je brána jako příspěvek na provoz serveru a tudíž není vratná a nárokovatelná.

§3 Pokud hráč vlastní VIP, žádné vyjímky na tresty/postižení se nedělají.

§4 Vyhrazujeme si právo na jakoukoliv okamžitou změnu výhod VIP.

§5 V případě, že si hráč zakoupí VIP a nebude mu doručeno na serveru, je povinen to oznámit vedení serveru na Discordu či na emailu [email protected]

§6 Nezletilí hráči musí mít při zakoupení jakéhokoliv prvku za reálnou měnu souhlas zákonného zástupce. Souhlas není nutné dokládat při zakoupení, ale pouze v případě nějakého sporu.

IV. Eventy na našem serveru

§1 Na eventech platí všechna pravidla pro hráče uvedené v pravidlech serveru.

§2 Používání Elyter či fly během eventů je zakázáno, pokud není uvedeno jinak. V případě použití může hráč dostat kick nebo i ban.

§3 Na eventech je zakázáno jakkoliv se probugovávat přes zdi.

§4 Eventy si nárokujeme kdykoli změnit či zrušit bez upozornění.

§5 Je zakázáno používat rakety, enderperly, elytry a chorus fruits při konání eventu. V případě použití může být udělen ban na 2-3 hodiny.

VI. Závěrečné ustanovení

§1 Hraním či jiným užíváním služeb SkyMine uživatel automaticky souhlasí s pravidly a se zpracováním osobních údajů.

§2 Pravidla jsou závazná pro všechny hráče a Admin tým na serveru.

§3 Na všech serverech SkyMine (minecraft, discord i ostatní) se dodržuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

§4 Pravidla nabývají platnost a účinnost od 11.4.2020